HOTLINE: 0977 511 105
GIỜ LÀM VIỆC: 08:30 - 18:00
Biểu phí ký gửi từ ngày 21/03/2020

Để đồng hành cùng quý khách hàng vượt qua mua dịch. Achina.vn đã điều chỉnh lại bảng giá ký gửi nhằm hỗ trợ tối đa cho toàn thể quý khách hàng như sau: 


Kho nhận - Kho đíchCân nặng (kg) Đơn giá (vnđ)
Quảng Châu - Hà Nội028.000
Quảng Châu - Hà Nội
20026.000
Quảng Châu - Hà Nội
50023.000
Quảng Châu - Sài Gòn
034.000
Quảng Châu - Sài Gòn
20032.000
Quảng Châu - Sài Gòn
50030.000


Kho Nhận - Kho ĐíchCân nặng (kg)Đơn giá (vnđ)
Đông Hưng - Hà Nội025.000
Đông Hưng - Hà Nội
20022.000
Đông Hưng - Hà Nội
50020.000
Đông Hưng - Sài Gòn
030.000
Đông Hưng - Sài Gòn
20025.000
Đông Hưng - Sài Gòn
50023.000