HOTLINE: 0977 511 105
GIỜ LÀM VIỆC: 08:30 - 18:00
Hướng dẫn tạo Yêu Cầu Thanh Toán Hộ

Khách hàng sửa dụng dịch vụ "Thanh Toán Hộ" của ACN như sau:

Lưu ý: - Phí Thanh Toán hộ 30k / ngày

            - Phí Mua tệ 30k / lần

- Bước 1: Mua hàng và gửi yêu cầu thanh toán hộ đến tài khoản Alipay của công ty

- Bước 2: Nạp tiền VNĐ và Tạo Y/C nạp tiền (Tương ứng với số tiền tệ bạn muốn thanh toán * tỷ giá + phí )

Hướng dẫn sau

- Bước 3: Tạo Yêu Cầu Thanh Toán Hộ (Mục đích thông báo cho ACN biết bạn muốn thanh toán các lệnh nào, số tiền tệ bao nhiêu...)

Vào mục "Thanh toán hộ" "Tạo Yêu Cầu" (nhớ kiểm tra số dư ví trên hệ thống phải lớn hơn or bằng số tiền phải chi trả cho việc thanh toán hộ)

- Nhập thông tin chi tiết: Các lệnh đã gửi yêu cầu TTH vào Alipay ACN, nội dung, lưu ý.... KH nhớ chọn mục "Thanh toán hộ" hay "Mua tệ" (với TH mua tệ ghi rõ tên người nhận, số tài khoản nhận, ....) và Lưu thông tin

Mọi thắc mắc quý Khách hàng liên hệ: 034663 1688